https://eurek-art.com
Slider Image

Hur producerar växter glukos?

2020

Växter behöver ljus för att producera glukos.

Växter producerar glukos genom en process som kallas fotosyntes. Växter absorberar de material den behöver och genomför kemiska processer som omvandlar dessa material till glukos, som växter behöver för energi.

material

För att producera glukos behöver en växt vatten, som den tar upp med rötter och transporterar till bladen. Anläggningen öppnar sin stomata, som är små hål i bladen, för att få koldioxid. Anläggningen använder också specialiserade molekyler som kallas klorofyll för att få energi från ljus.

Bearbeta

Med hjälp av energi från ljus förvandlar anläggningen vatten och koldioxid till glukos och syre. Den kemiska reaktionen kräver sex molekyler vatten och sex molekyler koldioxid för att producera en molekyl med socker och sex syremolekyler.

Stages

Fotosyntes förekommer i två steg. Ljusberoende reaktioner förvandlar ljus till energibärande molekyler. Ljusoberoende reaktioner använder energibärarmolekylerna för att bilda glukosmolekylerna och kan uppstå med eller utan ljus.

Julia Louis-Dreyfus delar en uppdatering om hennes cancerbehandling

Julia Louis-Dreyfus delar en uppdatering om hennes cancerbehandling

Hur man gör klibbiga betong

Hur man gör klibbiga betong

Hur man kan tjocka Navy Bean Soup

Hur man kan tjocka Navy Bean Soup